Nasze sprawy na Igrzyskach Wolności w Łodzi

Osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich bliscy, nie mogą planować życia w systemie projektowym, konkursowym. Obie grupy potrzebują realnego, ustawowo gwarantowanego wsparcia, finansowanego z budżetu państwa. „Więźniowie czterech ścian” potrzebują zapisanych w prawie rozwiązań gwarantujących możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, jak ogólnopolska sieć komfortek dla minimum 150 tys. osób wymagających …

Samorzecznicy u Rzecznika – spotkanie osób w spektrum autyzmu z RPO, 30 marca

30 marca, na kilka dni przed obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia) Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Marcin Wiącek oraz przedstawicielki Biura RPO: Panie Barbara Imiołczyk (dyrektorka Centrum Projektów Społecznych), Aleksandra Wodyk (specjalistka CPŚ BRPO), Monika Wiszyńska (Zespół ds. Równego Traktowania) oraz Anna Grzelak (dyrektorka Zespołu do spraw Prezydialnych i …

Współtworzymy inicjatywę „Nasz Rzecznik”

Jako jedna z organizacji aktywnie zaangażowanych w społeczną kampanię „Nasz Rzecznik” i obronę niezależności urzędu RPO, „Chcemy całego życia!” współtworzy inicjatywę „Nasz Rzecznik” i jej nowe działania. Pod koniec listopada 2021 r. zaprosiliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, Profesora Marcina Wiącka, do podjęcia przez Biuro RPO stałej współpracy z inicjatywą „Nasz Rzecznik” …

Podziękowanie dla RPO Adama Bodnara

20 października 2020 r., kiedy miała się odbyć pierwsza rozprawa TK, zmierzająca do usunięcia Adama Bodnara z urzędu przed powołaniem nowego RPO, demonstrowaliśmy w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich przed jego warszawskim biurem. Delegacja „Chcemy całego życia!” przypominała wtedy, ile zawdzięczamy RPO Adamowi Bodnarowi i jego Zespołowi jako środowisko i jako …

„Jestem. Bądź ze mną” – kampania społeczna

„Jestem. Bądź ze mną” – kampania społeczna inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”, Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team oraz organizacji partnerskich w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia) i Miesiąca Świadomości Autyzmu „Marzę, by mieć głos w ważnych sprawach i móc mówić, co jest dla mnie ważne” – …

#mieszkaniedlaKornela: Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami – sprawa Kornela, Zuzanny i Mateusza z Łodzi

Duże placówki całodobowej opieki są miejscami szczególnie narażonymi na rozprzestrzenianie się koronawirusa i tam właśnie w całej Europie pandemia zbiera najtragiczniejsze żniwo. Zagrożenie pandemiczne to kolejny dowód na konieczność gruntownej przebudowy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który w Polsce w dużej mierze opiera się na przestarzałym modelu opieki instytucjonalnej. W …

„Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” – 2.IV, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Kampania społeczna inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz organizacji partnerskich w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia)   Osoby w spektrum autyzmu, około jeden procent społeczeństwa, należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Dorosłym z autyzmem trzy razy częściej niż osobom neurotypowym grozi depresja; aż …

Interwencja w sprawie zabezpieczeń dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w specustawie

Gdańsk, 12 marca 2020 roku Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP Pan prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej Pan Jarosław Pinkas, Główny Inspektor …

Fotorelacja: Przekazanie 100 tys. podpisów pod petycją „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach”

2 kwietnia 2019 roku, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, przekazaliśmy w ministerstwie rodziny petycję o środowiskowe domy samopomocy dla osób z autyzmem (typ D) i dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (typ E), podpisaną przez około 100 tysięcy osób. Petycję „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” oraz listę podpisów …

Podjęliśmy interwencję

Podjęliśmy interwencję w bulwersującej sprawie Pani Barbary z Przemyśla oraz wszystkich rodziców i opiekunów samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, którzy ryzykują zdrowie i życie, kiedy ich najbliższym odmawia się wsparcia na czas ich pobytu w szpitalu. Napisaliśmy do Ministra Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw …

Jan Gawroński i Ania Duniewicz: zapraszamy na centrum „Chcemy całego życia!”

Już w najbliższą sobotę i niedzielę, 16 i 17 czerwca, czekamy na Was w centrum „Chcemy całego życia!” dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi. Zapraszają Jan Gawroński, człowiek o milionie zalet, i opiekunka centrum Ania Duniewicz. Bądźcie z nami!

Program: https://chcemycalegozycia.pl/program-centrum-x-kk/
Udział bezpłatny. Rejestracja na stronie kongreskobiet.pl

Centrum „Chcemy całego życia!” na X Kongresie Kobiet w Łodzi

Gorąco Was zapraszamy na centrum „Chcemy całego życia!” podczas X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi. Dużo się dzieje! Spotkajmy się, przedstawmy swoją perspektywę, podzielmy doświadczeniem i zaczerpnijmy pozytywnej energii! W sobotę 16 czerwca odniesiemy się do strajków, porozmawiamy o edukacji włączającej naszych marzeń, o samostanowieniu i pokonywaniu barier, o sytuacji …