Współtworzymy inicjatywę „Nasz Rzecznik”

Jako jedna z organizacji aktywnie zaangażowanych w społeczną kampanię „Nasz Rzecznik” i obronę niezależności urzędu RPO, „Chcemy całego życia!” współtworzy inicjatywę „Nasz Rzecznik” i jej nowe działania.

Pod koniec listopada 2021 r. zaprosiliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, Profesora Marcina Wiącka, do podjęcia przez Biuro RPO stałej współpracy z inicjatywą „Nasz Rzecznik” w różnych obszarach praw obywatelskich, w jakich działają organizacje i ruchy społeczne skupione wokół tej inicjatywy. Po grudniowym spotkaniu z przedstawicielami Biura RPO przesłaliśmy Rzecznikowi Praw Obywatelskich plan wspólnych działań.

Od stycznia 2022 r. ruszą prace tematycznych zespołów roboczych, zajmujących się m.in. bliskimi nam prawami osób z niepełnosprawnościami, opiekunów i edukacją włączającą. W szerokim gronie organizacji społecznych chcemy pracować nad rozwiązaniami systemowymi oraz proponować działania i ważne społecznie postulaty, które wsparłby Rzecznik Praw Obywatelskich i Biuro RPO. Chcemy aktywnie korzystać z narzędzi i ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wiedzy i doświadczenia prawniczek i prawników Biura w działaniach na rzecz ludzi i środowisk, które reprezentujemy.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” będzie łączyć różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierając przy tym lokalne, oddolne organizacje i ruchy, by zyskały większą sprawczość i skuteczność działania. Będzie równocześnie poszerzać społeczne zaplecze Biura RPO, by w przyszłości nie dopuścić do upolitycznienia ani marginalizacji instytucji, która powinna służyć ludziom.

Wspólnie z inicjatywą „Nasz Rzecznik” zapraszamy organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie do zgłaszania się do zespołów, podając swój obszar społecznej działalności (prawa osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kobiet, uchodźców, osób LGBTQ+, osób starszych, w kryzysie bezdomności; sprawy lokalne, ochrona środowiska/kryzys klimatyczny, zdrowie, edukacja, wykluczenie ekonomiczne i in.).

Działania inicjatywy „Nasz Rzecznik” koordynuje Anna Duniewicz.

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl.

Więcej o inicjatywie „Nasz Rzecznik” na stronie: naszrzecznik.pl

**
Projekt współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich jest realizowany pod auspicjami Polskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dzięki wsparciu Civitates, inicjatywy działającej na rzecz demokracji i solidarności europejskiej w ramach sieci Network of European Foundations.