Podziękowanie dla RPO Adama Bodnara

20 października 2020 r., kiedy miała się odbyć pierwsza rozprawa TK, zmierzająca do usunięcia Adama Bodnara z urzędu przed powołaniem nowego RPO, demonstrowaliśmy w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich przed jego warszawskim biurem. Delegacja „Chcemy całego życia!” przypominała wtedy, ile zawdzięczamy RPO Adamowi Bodnarowi i jego Zespołowi jako środowisko i jako inicjatywa. 15 kwietnia 2021 r., po tym jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich są niezgodne z Konstytucją, opublikowaliśmy na portalu społecznościowym naszej inicjatywy podziękowanie dla Profesora Adama Bodnara, „Rzecznika naszych praw”. Poniżej jego treść.

 

Szanowny Panie Rzeczniku!

Jesteśmy wdzięczni za Pana zaangażowanie w sprawy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, i za ogromne wsparcie, którego doświadczyliśmy jako inicjatywa obywatelska ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich i Przedstawicieli Biura RPO.

Dziękujemy za poparcie naszych kampanii społecznych: „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” – o środowiskowe domy samopomocy dla osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną (2019) oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” (kwiecień 2020). Dziękujemy za długą rozmowę w Biurze RPO 2 kwietnia 2019 r. po zakończeniu naszego zgromadzenia przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas której szczegółowo przedstawiliśmy dramatyczną sytuację dorosłych osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną wymagających szczególnego wsparcia, i za poparcie RPO dla postulatów strony społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy typu D.

Dziękujemy za ważny głos w sprawie uwzględnienia w tzw. tarczy antykryzysowej potrzeb rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy za wsparcie postulatu zniesienia absurdalnego zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych i apel RPO, by zmiana objęła wszystkie grupy opiekunów. Dziękujemy za upominanie się o godność i poprawę sytuacji materialnej osób z niepełnoprawnościami i wykluczonych, systemowo podzielonych opiekunów. Dziękujemy za walkę o realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku i o ratyfikację Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy za pamiętanie o G/głuchych, o ludziach ubezwłasnowolnionych, osobach starszych, w kryzysie bezdomności. Za dostrzeganie i wspieranie osób z niepełnosprawnością niewidoczną. Za batalię o zwrot kosztów dowozów do szkół uczniów z niepełnosprawnościami. Za walkę o priorytetowe traktowanie psychiatrii dziecięcej i o priorytetowe szczepienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Dziękujemy za dbałość o to, by głos osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich mocno wybrzmiewał podczas kolejnych Kongresów Praw Obywatelskich. Za pierwszy, przełomowy Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków w Biurze RPO we wrześniu 2019 r. Za patronat nad centrum „Chcemy całego życia!” na ogólnopolskich Kongresach Kobiet w 2017 i 2018 r. Za patronowanie gliwickim Piknikom Rodzinnym, na których mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Regionalnych Przedstawicieli Biura RPO.

Nade wszystko, dziękujemy za setki interwencji w sprawach osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, dla których RPO to często ostatnia deska ratunku.

W trudnych dla nas chwilach doświadczyliśmy, jak ważny jest niezależny, odważny, empatyczny RPO, zdecydowanie reagujący na łamanie konstytucyjnych praw i naruszanie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Panie Profesorze, był Pan i pozostanie „naszym Rzecznikiem”.

#jesteśmyzRPO

#muremzaBodnarem

(Zdjęcie ze zgromadzenia „Jesteśmy z RPO, obrońcą naszych praw!”, 20 października 2020 r.)