Masz pytanie? Napisz do nas!

Piszcie do nas! Odpowiemy na Wasze pytania, rozwiejemy wątpliwości. W razie potrzeby podejmiemy interwencje w Waszych sprawach. Bo wiemy, jak ciężko jest, zwłaszcza na początku drogi, gdy człowiek zostaje sam na sam z problemem – też to przeżyliśmy.

Jeśli czegoś ważnego się tu dowiecie, podajcie te informacje dalej. Wszyscy jesteśmy tu po to, żeby się nawzajem wspierać.

Czekamy też na Wasze postulaty, propozycje zmian. Przed nami jeszcze niejedna wspólna kampania!


Zobacz, gdzie jesteśmy w Polsce


Interwencje „Chcemy całego życia!” — zgłaszanie przypadków dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
Zgłoszenia przyjmuje Sylwia MĄDRA
sylwia_m@chcemycalegozycia.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy, odszukaj temat, którego dotyczy Twoje pytanie, i wyślij wiadomość e-mail na podany adres:

Świadczenia
Orzecznictwo
Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Sprawy administracyjno-prawne, socjalno-bytowe i tzw. niemożliwe.
Warsztaty dla rodziców i specjalistów
Interwencje rodziców dzieci z autyzmem
sylwia_m@chcemycalegozycia.pl

Edukacja
agnieszka_k@chcemycalegozycia.pl
malgorzata_w@chcemycalegozycia.pl

Praca osób z niepełnosprawnością i opiekunów
dorota_p@chcemycalegozycia.pl

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)
Spółdzielczość osób z niepełnosprawnością
Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja społeczna dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Zatrudnienie wspomagane
agnieszka_f@chcemycalegozycia.pl

Pierwsze kroki po diagnozie autyzmu i nie tylko
malgorzata_w@chcemycalegozycia.pl
Motywacja, grupy wsparcia
malgorzata_w@chcemycalegozycia.pl
sylwia_m@chcemycalegozycia.pl

Prawie wszystko o mózgowym porażeniu dziecięcym
anna_n@chcemycalegozycia.pl

Wychowanie dziecka ze spektrum autyzmu
Problemy emocjonalne osób ze spektrum autyzmu
Terapia i pseudoterapia w spektrum autyzmu
Autyzm bez przemocy
Wsparcie edukacji osób ze spektrum autyzmu
joanna_l@chcemycalegozycia.pl

Wsparcie dorosłych ze spektrum autyzmu
agnieszka_w@chcemycalegozycia.pl
dorota_p@chcemycalegozycia.pl

Niedosłuch, głuchota: kompleksowe doradztwo
Nierówne traktowanie osób z uszkodzonym słuchem
Edukacja dzieci z zaburzeniami słuchu
aleksandra_w@chcemycalegozycia.pl
olgierd_k@chcemycalegozycia.pl

Postulaty, propozycje programowe
anna_d@chcemycalegozycia.pl