Kim jesteśmy

Anna Duniewicz
Anna Duniewicz

Dumna mama neurowyjątkowego Krzysia. Założycielka inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”. Opiekunka centrum „Chcemy całego życia!” na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi (czerwiec 2018) i IX ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu (wrzesień 2017).

Z wykształcenia anglistka, z powołania społeczniczka. Kampanierka; autorka i współautorka petycji firmowanych przez inicjatywę „Chcemy całego życia!” Współprowadzi kampanie społeczne i portal społecznościowy inicjatywy. Współorganizatorka i „lokomotywa” kampanii społecznych o zniesienie zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych (2017-2018), „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” o małe specjalistyczne środowiskowe domy samopomocy D i E dla osób z autyzmem i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2018-2019) oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów miesiąca świadomości autyzmu (kwiecień 2020). Razem z Sylwią Kowalską oraz samorzeczniczkami i samorzecznikami w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team współprowadziła też kampanię społeczną „Jestem. Bądź ze mną” (kwiecień 2021).

Koordynatorka podzespołu „Niepełnosprawność” w Zespole ds. Opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania.

Członkini grupy inicjatywnej społecznej kampanii „Nasz Rzecznik”, wspierającej instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich i popierającej kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd RPO. Koordynatorka projektu współpracy inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VIII Kadencji, Prof. Marcinem Wiąckiem i Biurem RPO, realizowanym pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), przy wsparciu Civitates, inicjatywy działającej na rzecz demokracji i solidarności europejskiej.

Miłośniczka społecznie zaangażowanej literatury, podlaskich krajobrazów, dalekich wypraw i mądrych, otwartych ludzi.

Sylwia Mądra
Sylwia Kowalska

Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz Fundacji Autism Team, w których działa społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Współorganizatorka i aktywna uczestniczka kampanii społecznych na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin: m.in. dot. zniesienia zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych; „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” – dot. specjalistycznych środowiskowych domów samopomocy D i E dla osób w spektrum autyzmu i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (kwiecień 2020). Wraz z samorzeczniczkami i samorzecznikami w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team prowadziła też kampanię społeczną „Jestem. Bądź ze mną” (kwiecień 2021).

Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego: pomaga, mediuje, radzi i interweniuje społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Członkini podzespołu „Niepełnosprawność” w Zespole ds. Opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych, współpracuje z wieloma organizacjami w obszarze niepełnosprawności. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów oraz spotkań autorskich (m.in Porozmawiajmy o autyzmie). Propagatorka istoty i wagi samostanowienia osób z niepełnosprawnościami. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Menedżerka Zasobów Ludzkich – zawodowo, projektowo i hobbistycznie. Prywatnie mama fantastycznego Janka (15 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Jan Gawroński
Jan Gawroński

Czternastolatek w spektrum autyzmu i z milionem innych zalet. Samorzecznik, społecznik, działa w Fundacji Autism Team i Inicjatywie Obywatelskiej „Chcemy całego życia!”. Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który zrzesza dzieci i młodzież w spektrum autyzmu. Aktor grupy teatralnej Autentyczni Artyści,. Ambasador akcji „Autyzm na koszulkach”. Jeden z bohaterów książki pt. Young Power 30 historii o tym jak młodzi zmieniają świat autorstwa Justyny Sucheckiej.

Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w maju 2018 r. odczytał apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Autor „listu do minister”, który wzmocnił kampanię dot. środowiskowych domów samopomocy typu D dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

W październiku 2019 r. stanął na czerwonej kropce TEDX Kids pod czujnym okiem psycholożki Doroty Zawadzkiej aby wygłosić mowę na temat potęgi różnorodności.
Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i propagator akcji „Ciche brawa” oraz „Stop głośnym dzwonkom w szkołach!”
Pasjonat map, tras i pociągów.
Lubi pisać „słowa prawdziwe o sobie i ludziach”. Obala mity na temat życia w spektrum autyzmu.
Kocha ludzi. Po swojemu.
Jak mówi: „Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne”.

Małgorzata Wokacz-Zaborowska
Małgorzata Wokacz-Zaborowska

Lingwistka, ekspertka ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim mama 9-letniego Michała z autyzmem. Promotorka i entuzjastka edukacji włączającej, współtwórczyni eksperymentu pedagogicznego z zakresu edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była doradczynią ds. rozwoju oraz koordynatorką ds. współpracy ze szkołą w Fundacji – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Organizuje i angażuje się w akcje społeczne na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza podnoszenia świadomości społecznej nt. autyzmu i poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin. Członkini Autism-Europe oraz Global Autism Advocacy Leadership Network organizowanej przez Autism Speaks. Członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka (2017-18).

Zbigniew Worony
Zbigniew Worony

Społecznik, aktywny w przestrzeniach rzeczniczych; od lat zaangażowany w działania na rzecz systemowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wymagających szczególnego wsparcia, m. in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; konsultant programu „Za Życiem”; prywatnie ojciec dorosłego Macieja ze spektrum autyzmu, osoba z dysfunkcją narządu ruchu; absolwent Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców (2005-2008); jedna z osób najaktywniej zaangażowanych w kampanię o środowiskowe domy samopomocy D i E.

Dorota Próchniewicz
Dorota Próchniewicz

Mama dorosłego Piotra z autyzmem. Z zawodu – dziennikarka, redaktorka, autorka. Z wykształcenia – pedagożka. Brała udział w akcjach społecznych (np. „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.”), konferencjach, współpracowała z mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości autyzmu i poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w Polsce. Przez 7 lat prowadziła bloga autystyczni.blox.pl, szukając sposobów na nienudne i jak najpełniejsze opisanie niełatwej codzienności, gdy godzi się samotne rodzicielstwo, pracę zawodową i walkę o godne życie.

Anna J. Nowak
Anna J. Nowak

Pierwsze imię ma po dzielnej Babci Ani, a „J” po Mamie Jolancie, wrażliwej radiestetce. Pedagożka specjalna, założycielka i prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, koordynatorka projektów w obszarze pomocy społecznej, inicjatorka I organizatorka powstania dziennego ośrodka terapeutycznego dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Od 1984 roku jest mamą głuchoniemej Agnieszki z 4-kończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Anna Janiak
Anna Janiak

Pedagożka, artystka i społeczniczka. Prywatnie mama dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz siostra i prawna opiekunka dorosłej siostry z MPD. Aktywnie działa na rzecz kształtowania właściwego wizerunku osób ze spektrum autyzmu i postrzegania ich potrzeb, nie poprzez pryzmat niepełnosprawności, lecz neuroróżnorodności i odmienności potencjałów. Wraz z mężem powołała do życia Fundację na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, organizację która wspiera rodziny osób z niepełnosprawnościami. Poprzez integrację i rehabilitację społeczną młodych ludzi, aktywizację ich rodziny oraz akcje informacyjne i edukację środowisk, stara się przeciwdziałać ich społecznemu i zawodowemu wykluczeniu. Od 2014 jest liderką Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby ze spektrum autyzmu, w ramach autorskiego modelu aktywizacji zawodowej.

Paweł Kubicki
Paweł Kubicki

Członek komisji eksperckiej ds. osób z niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, od września 2017 r. ponownie społeczny rzecznik uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Wszystko jasne” (www.wszystkojasne.waw.pl) poświęconego jakości i dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami. W życiu zawodowym jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zajmuje się polityką publiczną wobec osób z niepełnosprawnościami, starzeniem się ludności, wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Agnieszka Kossowska
Agnieszka Kossowska

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” (blog: https://www.facebook.com/duze.sprawy/), w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności, współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016.
Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, prowadzi blog o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem (dzielnyfranek.blogspot.com), zaangażowana w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

Joanna Ławicka
Joanna Ławicka

Pedagożka specjalna, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezeska zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” (https://www.facebook.com/czlowiek.nie.kosmita/). Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych.
W Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeutka na turnusach i koloniach. Prywatnie – kobieta z pasją, działa na rzecz rozwoju turystyki i kultury, wychowuje trzy córki.

Łukasz Garczewski
Łukasz Garczewski

Początkujący człowiek renesansu, niedoszły lingwista, obecnie aktywista i społecznik. Fan fantastyki i zapalony gracz. Żyje z mózgowym porażeniem dziecięcym i ma się dobrze.
Zawodowo dyrektor działu rozwoju oprogramowania w firmie Wikia, Inc. Autor bloga o życiu z niepełnosprawnością „Ze Zbocza Tajgetu”. Od 2013 r. wiceprezes poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Gorąco wierzy, że język zmienia rzeczywistość. Konsekwentnie wybija z głowy swojej i głów innych szkodliwe wzorce językowe. „Żyje z” zamiast „cierpi na”, „osoba z niepełnosprawnością” zamiast „inwalida”, i „mam inne priorytety” zamiast „nie mam czasu”.

Małgorzata Leśnik
Małgorzata Leśnik

Wieloletnia działaczka na rzecz rodzin osób ze spektrum autyzmu na terenie Śląska. Organizatorka wielu cyklicznych wydarzeń mających na celu integrację osób z niepełnosprawnościami, m.in. Śląski Piknik Rodzinny, na który zjeżdżają się rodziny z całej Polski.
Koordynatorka pierwszego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem na terenie Śląska. Interweniuje, pomaga, radzi. Organizatorka licznych warsztatów i spotkań dot. życia z niepełnosprawnościami. Niezłomna w walce o ich prawa i godne życie. Współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce, głównie na terenie Śląska,w celu poprawy jakości życia całych rodzin.
Kocha podróże i tą pasją zaraża tych, dla których podróże to wielkie wyzwanie. Organizatorka wielu wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce i za granicą. Każdego dnia udowadnia, że warto pokonywać bariery i sięgać po marzenia. Zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!” – wszystko dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Prywatnie żona Pawła, mama Marysi oraz Oli – artystki ze spektrum autyzmu i z wielkim talentem plastycznym.

Aneta Stańczyk
Aneta Stańczyk

Dumna mama Oliwiera (10l.) z autyzmem i neurotypowego Igora (5l.).
Działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu. Współtworzy Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych oraz Nauczycieli. W działaniach informacyjnych współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury.
Społeczniczka. Utworzyła i przez trzy lata koordynowała działania regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Radomiu. Obecnie współtworzy i organizuje Klub Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu.
Idealistka zaangażowana w poprawę edukacji osób ze spektrum autyzmu w rodzinnym mieście, wspiera prelegencko konferencje tematyczne organizowane przez Radomski Oddział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na terenie powiatu.
Aktywna zawodowa mama – nauczyciel, otoczona wsparciem męża i gotowych do działania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Radomiu.
Zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!” – wszystko dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Izabela Piotrowska
Izabela Piotrowska

Pedagożka specjalna, neurologopedka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, nauczycielka akademicka, działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu we Włocławku. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w szkole specjalnej, organizatorka kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczeństwa nt niepełnosprawności. Utworzyła regionalny Klub Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM we Włocławku. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury.
Prywatnie żona Maćka oraz mama Staśka i Franka.

Iwona Kapturzak
Iwona Kapturzak

Mama dziesięcioletniego Franka z autyzmem i padaczką oraz neurotypowego sześcioletniego Bartka.
Inicjatorka powstania w Warszawie pierwszego regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help przy Fundacji JiM, który prowadziła w latach 2013-2017 w otoczeniu gotowych do działania i pełnych energii innych rodziców. Współorganizatorka Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Warszawie. Zaangażowana w inicjatywy środowisk osób niepełnosprawnych. Obecnie współorganizuje Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Neurotrudnościami w Warszawie. Bierze również udział w projekcie społecznym „Chcemy całego życia!” dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, szczególnie popierając postulat zniesienia zakazu wykonywania pracy zarobkowej dla opiekunów na świadczeniu pielęgnacyjnym.
Pracująca „na etacie” mama, zawsze podkreślająca, jak ważne jest to (w jej przypadku dzięki elastyczności pracodawcy), że może realizować część swoich aspiracji zawodowych.
Uzależniona od ludzi z dobrą energią, samodzielnych wypraw do kina, kryminałów i wyjazdów (nieważne gdzie, ważne z kim!).

Aleksandra Drozd
Aleksandra Drozd

Społeczniczka, która chęć pomocy innym wyssała z mlekiem matki. Przez cztery lata współprowadziła stołeczny Klub Rodzica Autyzm Help przy Fundacji JiM dla rodzin dzieci z neurotrudnościami. Współorganizowała obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu w Warszawie. Zaangażowana w rozwój edukacji demokratycznej w Polsce, prowadząc przez cztery lata wolną szkołę. Członkini inicjatywy „Chcemy całego życia!” od marca 2019 r. Aktywna, pełna zapału pasjonatka życia, poszukiwaczka wolności. Hobbystycznie pisze bloga freedominprogress.pl o bieganiu, podróżach, dzieciach i pasjach. Spełnia się też zawodowo – obecnie otwierając liceum demokratyczne, Wawerską Szkołę Realną. Kocha miłością nieograniczoną polskie Tatry. Prywatnie mama wspaniałych nastolatków – 17-letniej Mili i 15-letniego Tymka z ZA.

Olgierd Kosiba
Olgierd Kosiba

Właściciel i pomysłodawca największej w Polsce i Europie encyklopedycznej platformy edukacyjnej do nauki języka migowego i polskiego, migaj.eu oraz pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji dedykowanej nauce polskiego języka migowego MIGAJ z NAMI PJM. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Metodyk. Prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Autor niekonwencjonalnych metod w dziedzinie nauczania języka migowego, m.in. Metody wizualizacji językowej w oparciu o technologię spaceru wirtualnego (www.spacer.migaj.eu). Wykładowca m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Karkonoskiej w Jeleniej Górze i Collegium Da Vinci w Poznaniu.
W 2013 r. powołany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na członka Polskiej Rady Języka Migowego, złożył rezygnację na rzecz osoby Głuchej, nie godząc się na nominację ministerstwa. Pełnomocnik Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (KSON) ds. szkoleń z języka migowego oraz współpracy z osobami niesłyszącymi. Autor „Leksykonu języka migowego” (Wydawnictwo SILETIUM, Bogatynia) – najobszerniejszej publikacji słownikowej, wydanej dotychczas w Polsce, oraz książek do nauki języka migowego. Współtwórca projektu Migam.pl (obecnie Migam.org). Autor prelekcji i warsztatów poświęconych dostępności stron internetowych do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Droga do dostępności 2015”, wygłoszonych w 16 miastach Polski. Organizator imprez na rzecz integracji osób głuchych ze słyszącymi m.in. pierwszego w Europie koncertu piosenek w języku migowym (ASL – amerykański język migowy & PJM – polski język migowy).
Od ponad 10 lat zaangażowany w realizację wielu projektów kulturalnych i społecznych oraz w działalność organizacji pozarządowych. Jako pierwszy w Polsce dokonał tłumaczenia opery „śpiewając” w języku migowym (Parsifal w Teatrze Wielkim w Poznaniu 2013-2017). Inicjator tłumaczenia strony internetowej www.prezydent.pl na język migowy. Uczestnik i prelegent debat oraz konferencji w Sejmie i w Kancelarii Prezydenta RP. Krajowy ekspert projektu „MUZEA BEZ BARIER – Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” we Lwowie. Na specjalne zaproszenie Prezydenta RP obecny przy podpisaniu Ustawy o języku migowym w 2011 r. w Belwederze oraz podczas ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim.

Grzegorz Zalewski
Grzegorz Zalewski

Od 1993 roku związany z rynkiem finansowym. Pracował jako dziennikarz, analityk, zarządzający, tłumacz, wykładowca. Współpracuje z Domem Maklerskim BOŚ. Założyciel i prezes wydawnictwa Linia, wydającego książki finansowe oraz w ramach serii Biała Plama, książki dotyczące wykluczenia, niepełnosprawności, odmienności.
Autor między innymi książki „Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice”.

Agnieszka Warszawa
Agnieszka Warszawa

Self-adwokat w przestrzeni autyzmu, osoba z zespołem Aspergera.
Uważa, że „świat jest przegadany”, preferuje alternatywne formy komunikacji.
Z wykształcenia projektant i plastyk, obecnie Informatyk medyczny w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Pasjonatka ideologii Star Trek oraz fizyki, neuropsychologii i muzyki klasycznej.

Michał Awin
Michał Awin

Michał Awin – fotograf, grafik. Absolwent Wydziału Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.
Od 10 lat współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób w spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, a także fundacjami promującymi sztukę, mającymi wpływ na współczesną kulturę. Dokumentuje ważne wydarzenia związane z działaniami środowiska rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami (m.in. fotorelacja centrum „Chcemy całego życia!” na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi w 2018 r. i ze zgromadzenia przed MRPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy dla osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 2 kwietnia 2019 r.); opracowuje profesjonalne materiały graficzne na potrzeby kampanii społecznych (m.in. „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” (kwiecień 2020), „Jestem. Bądź ze mną” – kwiecień 2021).
Centralnym motywem jego twórczości niezmiennie pozostaje człowiek z bogactwem swojej różnorodności. Fotografuje dzieci i dorosłych z autyzmem oraz innymi neurotrudnościami, ich zachowania i relacje. Pokonuje wszelkie bariery w celu poznania osobowości i znalezienia tego, co najbardziej osobiste i wyjątkowe w każdym człowieku. Uznanie przyniosły mu między innymi: wystawa w Parlamencie Europejskim będąca częścią kampanii – “Break barriers together for autism” zorganizowanej przez Autism-Europe w ramach #AutismDay2017 a także wystawa podczas Kongresu Kobiet w 2018 roku.
Społecznik, działacz, współorganizator akcji na rzecz poprawy jakości życia z niepełnosprawnością oraz kampanii podnoszących świadomość na temat spektrum autyzmu. Współinicjator i wolontariusz Fundacji Autism Team. Szczęśliwy brat dorosłego Jacka z niepełnosprawnością.

Katarzyna Król
Katarzyna Król

Społeczniczka poruszająca się na wózku, aktywnie działająca na rzecz zbliżenia osób sprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Łączy pracę naukową z działalnością społeczną i całym swoim życiem udowadnia, że ograniczenia ruchowe nie są barierą nie do pokonania. Jest administratorką grup SPRAWNI – NIEPEŁNOSPRAWNI i FizjoMózgi na Facebooku oraz oficjalnej strony Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym organizowała zbiórki w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczki. Była też organizatorką Crossu Integracyjnego na wózkach podczas dorocznego pikniku rodzinnego FieroCup. Była członkini Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz do tej pory Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współtworzy Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej; jest autorką artykułów popularnonaukowych dotyczących problemów osób z niepełnosprawnościami. Brała czynny udział w Igrzyskach Aktywnej Rehabilitacji (puchar Prezesa PFRON w latach 2006-2008). Uczestniczyła w kolejnych edycjach akcji „Zdobywamy Górę Kamieńsk” i w ruchu Żywa Biblioteka. Członkini Zespołu ds. Opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych przy UMŁ. Koordynatorka ogólnopolskiej akcji „Przewijamy Polskę” w Łodzi. Od 2018 r. związana z inicjatywą obywatelską „Chcemy całego życia!”

Tomasz Popiel
Tomasz Popiel

Z zawodu i powołania – terapeuta (m.in. integracji sensorycznej, TUS, dogoterapii,hipoterapii, terapii taktylnej) i społecznik. Organizator „kącika wytchnienia” dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami podczas X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi oraz przyjaznych sensorycznie atrakcji na V Pikniku Rodzinnym w Gliwicach (2018). Koordynator gwiazdkowej akcji „Chciejska-czarodziejska paczka świąteczna”. Współzałożyciel Fundacji „Pomerdało mi się” (2019). Razem z żoną-społeczniczką i dwójką utalentowanych dzieci realizuje życiowy projekt „Alpakowo” na rancho w Lekaszynie pod Uniejowem – wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne i wytchnieniowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Magdalena Popiel
Magdalena Popiel

Absolwentka ochrony środowiska, sercem i duszą – społeczniczka. Zaangażowana w akcje i wydarzenia organizowane przez „Chcemy całego życia!”: centrum niepełnosprawności podczas X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi, V Piknik Rodzinny w Gliwicach, Chciejska-czarodziejska paczka świąteczna”, piknik „Powitanie Lata” w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Współzałożycielka Fundacji „Pomerdało mi się” (2019). Razem z mężem-społecznickiem i dwójką utalentowanych dzieci realizuje życiowyprojekt „Alpakowo” na rancho w Lekaszynie pod Uniejowem – wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne i wytchnieniowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.