Kim jesteśmy

Katarzyna Bekasiak
Katarzyna Bekasiak

Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, prezydentka Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women (BPW), współwłaścicielka Rezydencji Seniora Puszczykowo, ekonomistka, matka dorosłego Piotra po wypadku samochodowym.

Bożena Chrostowska
Bożena Chrostowska

Animatorka społeczna, pedagożka, trenerka. Działa społecznie na poziomie lokalnym na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom z autyzmem. Współtworzy w Olsztynie Samopomocową Grupę Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i zespołem Aspergera oraz współorganizuje różne wydarzenia na rzecz Grupy. Zawodowo – dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na Uniwersytecie pełni funkcję koordynatora ds wsparcia edukacyjnego dla studentów z ZSA, prowadzi szkolenia dla pracowników naukowych i kadry dydaktycznej. Inicjatorka obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu na UWM. Prywatnie – pasjonatka podroży, włóczęgi po górach, autorka tekstów literackich, rodzic dwóch wspaniałych dorosłych mężczyzn, w tym jednego z ZA.

Anna Duniewicz
Anna Duniewicz

Dumna mama neurowyjątkowego Krzysia. Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”. Opiekunka centrum „Chcemy całego życia!” na X Kongresie Kobiet w Łodzi i IX Kongresie Kobiet w Poznaniu.

Z wykształcenia anglistka, z powołania społeczniczka, ze zrządzenia losu i odrobiny talentu – kampanierka.

Miłośniczka społecznie zaangażowanej literatury, podlaskich krajobrazów, dalekich wypraw i mądrych, otwartych ludzi.

Agnieszka Frankowska
Agnieszka Frankowska

Urodzona 8 marca; feministka / aktywistka / spółdzielczyni / poetka / osoba z niepełnosprawnością. Przez lata zaangażowana w działania poznańskiego Stowarzyszeniu Kobiet „Konsola”; współorganizatorka pierwszego Marszu Równości w Poznaniu (2004) oraz jego kolejnych edycji; założycielka poznańskiej „Wyspy Kobiet” (2011 – 2013); obecnie angażuje się w działania Partii „Razem”; na co dzień zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest wiceprezeską Dobrej Spółdzielni Socjalnej, w ramach której prowadzi „Dobrą Kawiarnię”; prezeską spółki Dobra i Wino, w ramach której prowadzi lokal „Dobra i Wino”; zatrudniona w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako terapeutka zajęciowa i asystentka pracy.

Aneta Furmaniak
Aneta Furmaniak

Mama 15 letniego Maćka z autyzmem, zespołem Tourette’a i padaczką. Utworzyła regionalny Klub Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Giżycku. Obecnie współtworzy i organizuje Klub Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Silniejsi Razem” w Giżycku. Działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu w Giżycku. Zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!” – wszystko dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Łukasz Garczewski
Łukasz Garczewski

Początkujący człowiek renesansu, niedoszły lingwista, obecnie aktywista i społecznik. Fan fantastyki i zapalony gracz. Żyje z mózgowym porażeniem dziecięcym i ma się dobrze.
Zawodowo dyrektor działu rozwoju oprogramowania w firmie Wikia, Inc. Autor bloga o życiu z niepełnosprawnością „Ze Zbocza Tajgetu”. Od 2013 r. wiceprezes poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Gorąco wierzy, że język zmienia rzeczywistość. Konsekwentnie wybija z głowy swojej i głów innych szkodliwe wzorce językowe. „Żyje z” zamiast „cierpi na”, „osoba z niepełnosprawnością” zamiast „inwalida”, i „mam inne priorytety” zamiast „nie mam czasu”.

Anna Janiak
Anna Janiak

Pedagożka, artystka i społeczniczka. Prywatnie mama dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz siostra i prawna opiekunka dorosłej siostry z MPD. Aktywnie działa na rzecz kształtowania właściwego wizerunku osób ze spektrum autyzmu i postrzegania ich potrzeb, nie poprzez pryzmat niepełnosprawności, lecz neuroróżnorodności i odmienności potencjałów. Wraz z mężem powołała do życia Fundację na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, organizację która wspiera rodziny osób z niepełnosprawnościami. Poprzez integrację i rehabilitację społeczną młodych ludzi, aktywizację ich rodziny oraz akcje informacyjne i edukację środowisk, stara się przeciwdziałać ich społecznemu i zawodowemu wykluczeniu. Od 2014 jest liderką Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby ze spektrum autyzmu, w ramach autorskiego modelu aktywizacji zawodowej.

Iwona Kapturzak
Iwona Kapturzak

Mama dziesięcioletniego Franka z autyzmem i padaczką oraz neurotypowego sześcioletniego Bartka.
Inicjatorka powstania w Warszawie pierwszego regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help przy Fundacji JiM, który prowadziła w latach 2013-2017 w otoczeniu gotowych do działania i pełnych energii innych rodziców. Współorganizatorka Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Warszawie. Zaangażowana w inicjatywy środowisk osób niepełnosprawnych. Obecnie współorganizuje Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Neurotrudnościami w Warszawie. Bierze również udział w projekcie społecznym „Chcemy całego życia!” dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, szczególnie popierając postulat zniesienia zakazu wykonywania pracy zarobkowej dla opiekunów na świadczeniu pielęgnacyjnym.
Pracująca „na etacie” mama, zawsze podkreślająca, jak ważne jest to (w jej przypadku dzięki elastyczności pracodawcy), że może realizować część swoich aspiracji zawodowych.
Uzależniona od ludzi z dobrą energią, samodzielnych wypraw do kina, kryminałów i wyjazdów (nieważne gdzie, ważne z kim!).

Olgierd Kosiba
Olgierd Kosiba

Właściciel i pomysłodawca największej w Polsce i Europie encyklopedycznej platformy edukacyjnej do nauki języka migowego i polskiego, migaj.eu oraz pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji dedykowanej nauce polskiego języka migowego MIGAJ z NAMI PJM. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Metodyk. Prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Autor niekonwencjonalnych metod w dziedzinie nauczania języka migowego, m.in. Metody wizualizacji językowej w oparciu o technologię spaceru wirtualnego (www.spacer.migaj.eu). Wykładowca m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Karkonoskiej w Jeleniej Górze i Collegium Da Vinci w Poznaniu.
W 2013 r. powołany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na członka Polskiej Rady Języka Migowego, złożył rezygnację na rzecz osoby Głuchej, nie godząc się na nominację ministerstwa. Pełnomocnik Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (KSON) ds. szkoleń z języka migowego oraz współpracy z osobami niesłyszącymi. Autor „Leksykonu języka migowego” (Wydawnictwo SILETIUM, Bogatynia) – najobszerniejszej publikacji słownikowej, wydanej dotychczas w Polsce, oraz książek do nauki języka migowego. Współtwórca projektu Migam.pl (obecnie Migam.org). Autor prelekcji i warsztatów poświęconych dostępności stron internetowych do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Droga do dostępności 2015”, wygłoszonych w 16 miastach Polski. Organizator imprez na rzecz integracji osób głuchych ze słyszącymi m.in. pierwszego w Europie koncertu piosenek w języku migowym (ASL – amerykański język migowy & PJM – polski język migowy).
Od ponad 10 lat zaangażowany w realizację wielu projektów kulturalnych i społecznych oraz w działalność organizacji pozarządowych. Jako pierwszy w Polsce dokonał tłumaczenia opery „śpiewając” w języku migowym (Parsifal w Teatrze Wielkim w Poznaniu 2013-2017). Inicjator tłumaczenia strony internetowej www.prezydent.pl na język migowy. Uczestnik i prelegent debat oraz konferencji w Sejmie i w Kancelarii Prezydenta RP. Krajowy ekspert projektu „MUZEA BEZ BARIER – Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” we Lwowie. Na specjalne zaproszenie Prezydenta RP obecny przy podpisaniu Ustawy o języku migowym w 2011 r. w Belwederze oraz podczas ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim.

Agnieszka Kossowska
Agnieszka Kossowska

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” (blog: https://www.facebook.com/duze.sprawy/), w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności, współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016.
Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, prowadzi blog o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem (dzielnyfranek.blogspot.com), zaangażowana w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

Jadwiga Król
Jadwiga Król

Jako radna Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego obecnej kadencji wspiera organizacje pozarządowe, pomaga w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Inicjatorka powstania ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu. Pełnomocniczka Wojewody d/s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; inicjatorka konferencji „Stop przemocy wobec kobiet” w 9 miastach województwa. Pomysłodawczyni festynu integracyjnego dla dzieci „Zobacz uśmiech”. Wiceprezeska Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”, działającego na rzecz m.in. osób z niepełnosprawnością, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Członkini Społecznej Rady Nadzorczej Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Oprócz działalności społecznej, sprawuje całodobową opiekę nad 26-letnim niewidomym wnukiem z niepełnosprawnością sprzężoną.

Paweł Kubicki
Paweł Kubicki

Członek komisji eksperckiej ds. osób z niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, od września 2017 r. ponownie społeczny rzecznik uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Wszystko jasne” (www.wszystkojasne.waw.pl) poświęconego jakości i dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami. W życiu zawodowym jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zajmuje się polityką publiczną wobec osób z niepełnosprawnościami, starzeniem się ludności, wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Małgorzata Leśnik
Małgorzata Leśnik

Wieloletnia działaczka na rzecz rodzin osób ze spektrum autyzmu na terenie Śląska. Organizatorka wielu cyklicznych wydarzeń mających na celu integrację osób z niepełnosprawnościami, m.in. Śląski Piknik Rodzinny, na który zjeżdżają się rodziny z całej Polski.
Koordynatorka pierwszego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem na terenie Śląska. Interweniuje, pomaga, radzi. Organizatorka licznych warsztatów i spotkań dot. życia z niepełnosprawnościami. Niezłomna w walce o ich prawa i godne życie. Współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce, głównie na terenie Śląska,w celu poprawy jakości życia całych rodzin.
Kocha podróże i tą pasją zaraża tych, dla których podróże to wielkie wyzwanie. Organizatorka wielu wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce i za granicą. Każdego dnia udowadnia, że warto pokonywać bariery i sięgać po marzenia. Zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!” – wszystko dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Prywatnie żona Pawła, mama Marysi oraz Oli – artystki ze spektrum autyzmu i z wielkim talentem plastycznym.

Joanna Ławicka
Joanna Ławicka

Pedagożka specjalna, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezeska zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” (https://www.facebook.com/czlowiek.nie.kosmita/). Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych.
W Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeutka na turnusach i koloniach. Prywatnie – kobieta z pasją, działa na rzecz rozwoju turystyki i kultury, wychowuje trzy córki.

Sylwia Mądra
Sylwia Mądra

Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Z autorskimi warsztatami dla rodziców osób z autyzmem, zjechała Polskę wszerz i wzdłuż. Aktywna uczestniczka kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości dot. życia z niepełnosprawnościami. Pomaga, radzi, interweniuje społecznie wszędzie tam gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.
Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Współinicjatorka powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, którego jest członkinią.
Kampanierka. Zaangażowana w działania społeczne z inicjatywy Autism Team oraz Centrum Chcemy całego życia – wszystko dla pełni praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe.
Menedżerka Zasobów Ludzkich – zawodowo, projektowo i hobbistycznie.
Prywatnie mama fantastycznego Janka (11 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Anna J. Nowak
Anna J. Nowak

Pierwsze imię ma po dzielnej Babci Ani, a „J” po Mamie Jolancie, wrażliwej radiestetce. Pedagożka specjalna, założycielka i prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, koordynatorka projektów w obszarze pomocy społecznej, inicjatorka I organizatorka powstania dziennego ośrodka terapeutycznego dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Od 1984 roku jest mamą głuchoniemej Agnieszki z 4-kończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Izabela Piotrowska
Izabela Piotrowska

Pedagożka specjalna, neurologopedka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, nauczycielka akademicka, działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu we Włocławku. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w szkole specjalnej, organizatorka kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczeństwa nt niepełnosprawności. Utworzyła regionalny Klub Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM we Włocławku. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury.
Prywatnie żona Maćka oraz mama Staśka i Franka.

Mariusz Podedworny
Mariusz Podedworny

Dumny Tata wyjątkowego Janka z autyzmem. Z zamiłowania grafik komputerowy, muzyk i speedcuber, na co dzień pracuje jako projektant wnętrz. Jego życiowym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarach autyzmu. Inicjator i koordynator Klubu Rodziców Autyzm HELP by JiM w Łasku, działającego prężnie w latach 2014 – 2018. Obecnie koordynator projektu ROZUMIEMY AUTYZM, którego misją jest w jak najprostszy sposób pomóc ludziom zrozumieć, czym jest autyzm. Organizator obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łasku. Współorganizator spotkań i warsztatów dla rodzin dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami oraz warsztatów dla ojców dzieci z niepełnosprawnościami „Bliżej, pełna łączność”. Od wielu lat pisze bloga – „Janek Podedworny: spójrz mi w oczy – moje życie i mój autyzm…”. Z sukcesem prowadzi autorskie warsztaty na temat spektrum autyzmu dla nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nikogo nie zostawia bez pomocy; podejmuje skuteczne interwencje. Stwierdzenie „Bardzo bym chciał posiąść cnotę obojętności na sukces, lecz niestety nie posiadam jej. (Alexis de Tocqueville)” jest fundamentem wszystkich podejmowanych przez niego działań.

Dorota Próchniewicz
Dorota Próchniewicz

Mama dorosłego Piotra z autyzmem. Z zawodu – dziennikarka, redaktorka, autorka. Z wykształcenia – pedagożka. Brała udział w akcjach społecznych (np. „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.”), konferencjach, współpracowała z mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości autyzmu i poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w Polsce. Przez 7 lat prowadziła bloga autystyczni.blox.pl, szukając sposobów na nienudne i jak najpełniejsze opisanie niełatwej codzienności, gdy godzi się samotne rodzicielstwo, pracę zawodową i walkę o godne życie.

Aneta Stańczyk
Aneta Stańczyk

Dumna mama Oliwiera (10l.) z autyzmem i neurotypowego Igora (5l.).
Działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu. Współtworzy Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych oraz Nauczycieli. W działaniach informacyjnych współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury.
Społeczniczka. Utworzyła i przez trzy lata koordynowała działania regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Radomiu. Obecnie współtworzy i organizuje Klub Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu.
Idealistka zaangażowana w poprawę edukacji osób ze spektrum autyzmu w rodzinnym mieście, wspiera prelegencko konferencje tematyczne organizowane przez Radomski Oddział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na terenie powiatu.
Aktywna zawodowa mama – nauczyciel, otoczona wsparciem męża i gotowych do działania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Radomiu.
Zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!” – wszystko dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Agnieszka Warszawa
Agnieszka Warszawa

Self-adwokat w przestrzeni autyzmu, osoba z zespołem Aspergera.
Uważa, że „świat jest przegadany”, preferuje alternatywne formy komunikacji.
Z wykształcenia projektant i plastyk, obecnie Informatyk medyczny w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Pasjonatka ideologii Star Trek oraz fizyki, neuropsychologii i muzyki klasycznej.

Aleksandra Włodarczak
Aleksandra Włodarczak

Tłumaczka i wykładowca polskiego języka migowego (PJM). Właścicielka firmy MigMedic. Sekretarz Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Współtwórczyni oraz Project Manager Platformy edukacyjnej migaj.eu.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku Zdrowie publiczne. W roku 2016 z wyróżnieniem obroniła pracę magisterską pt.: „Pacjent natywnie posługujący się językiem migowym w placówce ochrony zdrowia. Próba oceny poradnictwa i hospitalizacji”.
Zainteresowana tematyką komunikacji klinicznej z Głuchym pacjentem, edukacji zdrowotnej osób Głuchych, a także dostępności stron internetowych oraz instytucji dla osób z niepełnosprawnościami. Biegła w zakresie działań operacyjnych policji ds. osób głuchych. Prelegentka na konferencjach i wykładach poświęconych tematyce osób niesłyszących i językowi migowemu. Tłumaczyła na polski język migowy szereg konferencji i szkoleń, a także programy w Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu. Od wielu lat zaangażowana w działalność na rzecz osób niesłyszących. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Małgorzata Wokacz-Zaborowska
Małgorzata Wokacz-Zaborowska

Lingwistka, ekspertka ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim mama 8-letniego Michała z autyzmem.

Od ponad 3 lat doradczyni ds. rozwoju oraz koordynatorka ds. współpracy ze szkołą w Fundacji – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Entuzjastka i promotorka edukacji włączającej, współtwórczyni eksperymentu pedagogicznego z zakresu edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Organizuje i angażuje się w akcje społeczne na rzecz podnoszenia świadomości społecznej nt. autyzmu i poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin. Członkini Autism-Europe oraz Global Autism Advocacy Leadership Network organizowanej przez Autism Speaks. Członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka.

 

Grzegorz Zalewski
Grzegorz Zalewski

Od 1993 roku związany z rynkiem finansowym. Pracował jako dziennikarz, analityk, zarządzający, tłumacz, wykładowca. Współpracuje z Domem Maklerskim BOŚ. Założyciel i prezes wydawnictwa Linia, wydającego książki finansowe oraz w ramach serii Biała Plama, książki dotyczące wykluczenia, niepełnosprawności, odmienności.
Autor między innymi książki „Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice”.

Monika Zielińska
Monika Zielińska

Działa na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu w Toruniu „Toruń na niebiesko”. Interweniuje, pomaga i wspiera społecznie wszędzie tam, gdzie są łamane prawa osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Społeczniczka. Utworzyła i przez trzy lata koordynowała działania regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Toruniu.
Obecnie zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!” – wszystko dla praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prywatnie dumna mama Janka z Zespołem Aspergera. Uzależniona od dobrej muzyki i ludzi z pozytywną energią.