Powstał Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny

W połowie września 2018 r. powstał Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny „Chcemy całego życia!” (ŁZA). Na bieżąco reagujemy na przypadki łamania praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na terenie województwa łódzkiego. Identyfikujemy i rozwiązujemy najbardziej palące problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy z Łodzi i okolic. Tu znajdziesz …

Podjęliśmy interwencję

Podjęliśmy interwencję w bulwersującej sprawie Pani Barbary z Przemyśla oraz wszystkich rodziców i opiekunów samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, którzy ryzykują zdrowie i życie, kiedy ich najbliższym odmawia się wsparcia na czas ich pobytu w szpitalu. Napisaliśmy do Ministra Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw …