Nasze sprawy na Igrzyskach Wolności w Łodzi

Osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich bliscy, nie mogą planować życia w systemie projektowym, konkursowym. Obie grupy potrzebują realnego, ustawowo gwarantowanego wsparcia, finansowanego z budżetu państwa. „Więźniowie czterech ścian” potrzebują zapisanych w prawie rozwiązań gwarantujących możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, jak ogólnopolska sieć komfortek dla minimum 150 tys. osób wymagających czynności pielęgnacyjno-higienicznych w pozycji leżącej. Konieczne są powszechnie dostępne, zabezpieczające realne potrzeby usługi wytchnieniowe, asystenckie, mieszkaniowe i opiekuńcze. Bliscy osób z niepełnosprawnościami powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji już na etapie diagnozy lub podejrzenia niepełnosprawności. Nie mogą być też pozostawieni samym sobie w sytuacjach kryzysowych, jak pogorszenie stanu zdrowia czy konieczność hospitalizacji.

Te i inne problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy, ale też propozycje rozwiązań, przedstawi na wrześniowych Igrzyskach Wolności w Łodzi Ania Duniewicz, przedstawicielka Inicjatyw „Chcemy całego życia” i „Nasz Rzecznik”.
Panel „Propozycje obywatelskie dla Polski” rozpocznie się w sobotę 16 września o godz. 20:30. Poprowadzi go Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego). Wśród prelegentów także: Karolina Dreszer-Smalec, prezeska OFOP; Łukasz Korzeniowski (Stowarzyszenie Umarłych Statutów); Annamaria Linczowska (Kampania Przeciw Homofobii) i Jan Dworak (dziennikarz, producent, polityk).

Inicjatywa „Chcemy całego życia!” jest partnerem idei Igrzysk Wolności.
Więcej informacji o Igrzyskach na stronie:

Strona główna

Link do programu Igrzysk:

Program

Zapraszamy!