„Jestem. Bądź ze mną” – kampania społeczna

„Jestem. Bądź ze mną”

kampania społeczna inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”, Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team oraz organizacji partnerskich w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia) i Miesiąca Świadomości Autyzmu

„Marzę, by mieć głos w ważnych sprawach i móc mówić, co jest dla mnie ważne”
– Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team, „Lekcja Różnorodności”

„Czuję tak samo jak Ty, tylko bardziej”. „Słucham nawet, gdy nie patrzę”. „Pytaj mnie o zdanie w każdej sytuacji”. „Nie zmuszaj, pokaż mi korzyści” – pisali w ubiegłorocznej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu z łódzkiego Klubu Świadomej Młodzieży. Ich „postulaty na dobre życie” to drogowskazy, za którymi będziemy podążać w tegorocznym miesiącu świadomości autyzmu. Podczas kwietniowej kampanii społecznej „Jestem. Bądź ze mną” osoby w spektrum pokażą – słowem, rysunkiem, muzyką, gestem – co jest dla nich ważne, czego potrzebują, jak można je wspierać. Opowiedzą, czym jest dla nich szkoła i dlaczego obawiają się, co ich czeka w dorosłym życiu. Tym, którzy podejmują decyzje w sprawie osób w spektrum autyzmu i od których zależy ich codzienność i przyszłość – pokażą perspektywę osób autystycznych i pozwolą zrozumieć ich potrzeby. A nam wszystkim pomogą odrobić lekcję różnorodności.

Z powodu pandemii kampania będzie w całości prowadzona zdalnie. 2 kwietnia, w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, na portalu społecznościowym inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” i organizacji partnerskich oddamy głos samorzeczniczkom i samorzecznikom w spektrum autyzmu i ich bliskim. Przez cały miesiąc będziemy nagłaśniać ich postulaty, pokazywać, gdzie znaleźć wsparcie, a gdzie system wsparcia zawodzi, obalać nagromadzone wokół autyzmu mity i stereotypy, edukować, chwalić dobre praktyki i piętnować przejawy stygmatyzacji, wykluczenia i przemocy wobec osób w spektrum. Będziemy udostępniać inspirujące teksty, audycje, filmy, muzykę, obrazy. Opowiemy o sprawach prowadzonych przez nasze Społeczne Pogotowie Interwencyjne, działające na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Pokażemy codzienność osób w spektrum i ich bliskich z ich własnej perspektywy. Każdy kampanijny dzień będziemy zaczynać ich przesłaniem, apelem, postulatem.

„Nie zostawiaj mnie, kiedy cię potrzebuję”. „Daj mi odczuć Twoje zrozumienie i akceptację”. „Pozwól mi być sobą, po własnemu”. „Wspieraj, nie naprawiaj”. „Pomóż mi się wyciszyć, gdy mam emocje na stres”. „Wspieraj mnie w szkole i w dorosłym życiu”. Bo z autyzmu się nie wyrasta.

Jestem. Bądź ze mną.

Kampania  prowadzona przez cały kwiecień w formule zdalnej na stronach:

www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/

www.facebook.com/klubswiadomejmlodziezylodz

www.facebook.com/autismteam

#jestembądźzemną

 

Premierowa kampanijna piosenka pt. „Głośne NIE” osiemnastoletniego Borysa Chmielewskiego, utalentowanego samorzecznika w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży: https://youtu.be/34GxLPmq8sM

Grafika z hasłami samorzeczniczek i samorzeczników w spektrum autyzmu z łódzkiego Klubu Świadomej Młodzieży – Michał Awin