Fotorelacja: Przekazanie 100 tys. podpisów pod petycją „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach”

2 kwietnia 2019 roku, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, przekazaliśmy w ministerstwie rodziny petycję o środowiskowe domy samopomocy dla osób z autyzmem (typ D) i dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (typ E), podpisaną przez około 100 tysięcy osób. Petycję „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” oraz listę podpisów przyjął od nas wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Podpisy wręczył ministrowi trzynastoletni samorzecznik w spektrum autyzmu Jan Gawroński wraz z grupą dorosłych z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ich rodziców.

W trakcie spotkania, na które została zaproszona nasza pięcioosobowa delegacja, minister Zieleniecki potwierdził, że do 6 kwietnia trwają konsultacje społeczne nad nowym projektem rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy, w trakcie których swoje uwagi może zgłosić każda zainteresowana osoba i organizacja. Zapowiedział też, że samo rozporządzenie zostanie opublikowane na początku czerwca br., po zapoznaniu się ze wszystkimi rekomendacjami. Do tego czasu mają się także odbyć konsultacje z samorządami.

Liczymy, że ministerstwo poważnie potraktuje uwagi zgłoszone przez naszą inicjatywę, pisane z myślą o jak najlepszym zabezpieczeniu potrzeb osób z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla których powstała ta kampania. Chcemy niewielkich, przyjaznych domów, odrębnych dla osób z autyzmem i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ze standardami wsparcia dopasowanymi do ich szczególnych i odmiennych potrzeb (1:1 lub 1:2). Chcemy, żeby osobom z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie odmawiano już przyjęcia do środowiskowych domów samopomocy i żeby ich z tych placówek nie usuwano. Chcemy też dotrzymania obietnic utworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych, dodatkowej formy wsparcia.

Wszystkie złożone przez nas w marcu uwagi dostępne są na stronie: https://chcemycalegozycia.pl/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-o-srodowiskowych-domach-samopomocy-marzec-2019/

Fot. Michał Awin (Raw Atelier). Najpiękniej.