„Niebieski Włocławek” chce całego życia!

Fantastyczny występ przedszkolaków, a potem poruszający spektakl pt. „Szyba” ich starszych koleżanek i kolegów z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, otwarty panel dyskusyjny „Chcemy całego życia dla osób ze spektrum autyzmu”, bezpłatne specjalistyczne konsultacje na temat wczesnego diagnozowania dzieci ze spektrum autyzmu, 600 świecących balonów wypuszczonych prosto do nieba i wspaniały finał obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – tak i na wiele innych sposobów 4 kwietnia Niebieski Włocławek chciał całego życia!

Podczas panelu w Pałacu Bursztynowym z udziałem m.in. władz samorządowych, dyrektorów szkół, pedagogów, terapeutów, rodziców i uczniów, dużo mówiono o konieczności rozszerzenia sieci środowiskowych domów samopomocy o specjalistyczne placówki D i E, o mieszkaniach treningowych, o trenerach pracy, o metodyce nauczania osób ze spektrum autyzmu, o roli rodziców w procesie terapii, o przełamywaniu stereotypów, z którymi zmagają się osoby ze spektrum i ich rodzice. „Wkręcaliśmy żaróweczki” (czyt. biliśmy brawa), oglądając dokonania młodego montażysty Marcina ze spektrum autyzmu. Poruszył nas film o jednym z uczniów ZS nr 3, Łukaszu, który ma autyzm i chce całego życia.

Za dzień pełen wrażeń i długie tygodnie przygotowań pięknie dziękujemy organizatorom kampanii społecznej „Niebieski Włocławek 2018” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Neurologopedów – całemu Zespołowi Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej: Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom, a szczególnie fantastycznym Uczniom, Fundacji Samotna Mama, Klubowi Rodziców.Autyzm.Włocławek i okolice oraz niezawodnej Izabeli Piotrowskiej, opiekunce „Chcemy całego życia!” we Włocławku, która zadbała o każdy szczegół tego niezwykłego wydarzenia.

* * *

„Niebieski Włocławek” udowodnił, że można podejmować trudne tematy, a przy tym świetnie się bawić. Co ważne, petycję o środowiskowe domy samopomocy D i E solidarnie poparły tam wszystkie środowiska i ludzie dobrej woli, bez względu na poglądy polityczne, sytuację życiową czy staż w obszarze niepełnosprawności. Bo przecież wszyscy chcemy całego życia dla niskofunkcjonujących dorosłych z niepełnosprawnością! I jest w tym niezwykła moc!

Pod petycją znów przybyło podpisów. Udostępniajmy! http://bit.ly/2Fn1jSG