Wstyd nie podjąć tego tematu!

Pomimo zapowiadanych od kilku lat zmian w zakresie refundacji wyrobów medycznych, nadal nie ma dobrych wiadomości szczególnie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. Najbardziej oczekiwane jest zwiększenia przydziału refundowanych pieluchomajtek dla osób powyżej 18 r.ż.. Problem ten nie cieszy się specjalnie zainteresowaniem mediów. Pieluchomajtki, ze względu na cel jakiemu służą, to temat wstydliwy i raczej mało wdzięczny dla dziennikarzy, prowadzenia publicznych debat i społecznych protestów. A jest naprawdę o czym rozmawiać, szczególnie od czasu kiedy zaczęła obowiązywać ustawa za życiem. Okazało się wówczas, że dzieci do 18 r.ż. mają nielimitowany miesięczny przydział refundowanych pieluch, natomiast ukończenie 18 roku życia powoduje, że muszą im wystarczyć już tylko dwie refundowane pieluchy na dobę. To absurd, który trudno zrozumieć!

Koszt zakupu 1 sztuki nierefundowanych pieluchomajtek dla osoby dorosłej z tzw. średnią wagą wynosi 2,50 – 3 zł, Jeśli osoba zależna w ogóle nie kontroluje potrzeb fizjologicznych to wymaga zaopatrzenia w ok. 4-6 sztuk pieluchomajtek na dobę. Miesięcznie jest to więc koszt rzędu kilkuset złotych.

Chcemy zmiany tej sytuacji! Osoby dorosłe, wymagające zaopatrzenia w środki pomocnicze, nie mogą być dyskryminowane ze względu na wiek i muszą być objęte co najmniej takim samym wsparciem ze strony państwa jak dzieci. Życie nie kończy się w wieku 18 lat, życie tak naprawdę wtedy się rozpoczyna!

Przygotowujemy petycję w tej sprawie. Liczymy na Wasze poparcie!