Mateusz Różański: Matki chcą całego życia

W artykule „Matki chcą całego życia” na stronie niepelnosprawni.pl Mateusz Różański doskonale podsumowuje przewodnią ideę kongresowego centrum:

Uczestniczki Centrum „Chcemy całego życia” często określają siebie jako omnimatki – osoby, które nie tylko zajmują się opieką nad swoimi dziećmi, ale też pełnią rolę domowych centrów usług społeczno-terapeutycznych, czyli: robią wszystko. Na ich barkach spoczywa nie tylko kwestia dobrostanu ich dziecka, ale też ich stanu zdrowia, terapii, dostępu do edukacji, transportu, radzenia sobie ze sprawami urzędowymi i prawnymi.

Link do artykułu: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/584867