Nasze sprawy na Igrzyskach Wolności w Łodzi

Osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich bliscy, nie mogą planować życia w systemie projektowym, konkursowym. Obie grupy potrzebują realnego, ustawowo gwarantowanego wsparcia, finansowanego z budżetu państwa. „Więźniowie czterech ścian” potrzebują zapisanych w prawie rozwiązań gwarantujących możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, jak ogólnopolska sieć komfortek dla minimum 150 tys. osób wymagających …

Uwagi do nowego projektu rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy (marzec 2019)

16 marca 2019 r. Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy– kluczowe rekomendacje inicjatywy „Chcemy całego życia!” wraz z uzasadnieniem Zgłaszamy konieczność tworzenia odrębnych małych specjalistycznych placówek dedykowanych odrębnie dla osób z autyzmem oraz odrębnie dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które …