Powstał Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny

W połowie września 2018 r. powstał Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny „Chcemy całego życia!” (ŁZA). Na bieżąco reagujemy na przypadki łamania praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na terenie województwa łódzkiego. Identyfikujemy i rozwiązujemy najbardziej palące problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy z Łodzi i okolic.

Tu znajdziesz więcej informacji