Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny

W połowie września 2018 r. powstał Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny „Chcemy całego życia!” (ŁZA) pod kierunkiem Sylwii Mądrej. Na bieżąco reagujemy na przypadki łamania praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na terenie województwa łódzkiego. Identyfikujemy i rozwiązujemy najbardziej palące problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy z Łodzi i okolic. Podnosimy społeczną świadomość. Przeciwdziałamy dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy prace nad opracowaniem wieloletniego programu działań antydyskryminacyjnych (WPDA) w zespole powołanym przed Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania Agnieszkę Łuczak. Codziennie podejmujemy interwencje w takich obszarach jak edukacja, orzecznictwo, wsparcie i aktywizacja dorosłych osób z niepełnosprawnościami, dostępność, transport, dowozy, samorzecznictwo.

Są wśród nas osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice, więc wiele problemów, którym staramy się zaradzić, znamy od podszewki.

Zgłoszenia

Zgłoszenia  przypadków dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Łodzi i okolicach przyjmuje Sylwia Mądra:

sylwia_m@chcemycalegozycia.pl


ZESPÓŁ ŁZA, w kolejności alfabetycznej:

Anna Duniewicz – strategia działań, praca koncepcyjna, współpraca instytucjonalna, wsparcie prac nad WPDA, budowanie zespołu, analiza zgłaszanych problemów, proponowanie rozwiązań, nagłaśnianie przypadków i przejawów dyskryminacji na fanpage „Chcemy całego życia!”

Maria Gałecka – zgłaszanie potrzeb, proponowanie rozwiązań

Jan Gawroński – interwencje, samorzecznictwo w obszarze ASD

Katarzyna Król – nagłaśnianie przypadków i przejawów dyskryminacji w mediach społecznościowych, interwencje

Przemysław Ledzian – nagłaśnianie przypadków i przejawów dyskryminacji, współpraca z mediami

Monika Mamulska – interwencje, zgłaszanie potrzeb, proponowanie rozwiązań, nagłaśnianie przypadków i przejawów dyskryminacji, współpraca z mediami

Sylwia Mądra – opieka merytoryczna, interwencje, sieć wsparcia dla rodzin osób ze spektrum autyzmu, analiza zgłaszanych problemów, szkolenia i poradnictwo antydyskryminacyjne, proponowanie rozwiązań, współpraca z mediami

Kosma Moczek – interwencje w obszarze ASD, analiza zgłaszanych problemów, proponowanie rozwiązań, prace nad min-słownikiem antydyskryminacyjnym z obszaru niepełnosprawności

Kamila Szylin – interwencje, zgłaszanie potrzeb, „szybkie reagowanie” w przypadku łamania praw OzN i ich rodzin

Agnieszka Warszawa – analiza zgłaszanych problemów, proponowanie rozwiązań, interwencje, samorzecznictwo w obszarze ASD

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, których wiedza, doświadczenie i bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym mogą wesprzeć nasze działania i realnie poprawić jakość osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.